Hoeveel afvalstoffenbelasting betaal jij als ondernemer? Start nu met besparen – voor jezelf en het milieu.

Ondernemers en mkb-bedrijven hebben veel verschillende kostenposten, een deel van deze kostenposten bestaat uit belastingen. Denk aan inkomstenbelasting, omzetbelasting en afvalstoffenbelasting. Wat betreft die laatste: weet jij eigenlijk hoe hoog de kosten zijn voor de afvalstoffenbelasting binnen jouw bedrijf? En misschien nog wel belangrijker: is het mogelijk om deze kostenpost omlaag te brengen? Afval voorkomen of goed scheiden gaat je daarbij zeker helpen! Lees in dit artikel alles wat je moet weten en start vandaag nog met recyclen en besparen. Voor jezelf en voor het milieu.  

Wet belasting op milieugrondslag

Afvalstoffenbelasting, waar komt het vandaan? Zowel bedrijven als huishoudens krijgen te maken met belastingen op milieugrondslag: denk aan energiebelasting, belasting op leidingwater en afvalstoffenbelasting. Met deze belastingen kan de overheid een zuiniger gebruik van water, brandstoffen en grondstoffen stimuleren. Het algemene doel hiervan is het milieu zo veel mogelijk te sparen. 

Wat is afvalstoffenbelasting?

Misschien maak jij binnen je bedrijf gebruik van rolcontainers voor het inzamelen en afvoeren van gescheiden afvalstromen? Dat is een goede zaak! De containers worden geleegd naar jouw (bedrijfs-)behoefte. De afvalverwerker zorgt ook voor de afwikkeling rondom belastingen en rekent deze door aan jou als ondernemer of mkb-bedrijf. Over al het afval dat je laat afvoeren en dat vervolgens gestort of verbrand wordt, betaal je afvalstoffenbelasting. Niet alleen over het afval dat je laat inzamelen betaal je belasting, ook in de volgende situaties ben je belastingplichtig: 

Afvalstoffen:

  • die bij de stortplaats zijn afgegeven ter verwijdering. 
  • binnen de stortplaats die zijn ontstaan.
  • die je (met vergunning) naar het buitenland brengt. 

Hoeveel betaal jij?

Afvalinzamelaars/afvalverwerkers betalen de afvalstoffen. Wanneer je gebruikmaakt van rolcontainers, dan is dit bedrag van afvalstoffenbelasting hierin doorberekend. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van deze te betalen belastingen. Helaas valt daar dus niets aan te veranderen. Het enige wat jij wel kunt doen, is de stroom restafval zo klein mogelijk houden. Zo voorkom je dat er veel afval verbrand of gestort moet worden. 

Minder afvalverwerking? Zo doe je dat! 

Zijn de afvalstromen bij jullie op kantoor zuiver gescheiden van elkaar? Grote kans dat deze stromen dan niet verbrand of gestort hoeven worden. Hiermee ontlast je het milieu aanzienlijk. In dat geval betaal je dus ook geen afvalstoffenbelasting. Hoe beter je de afvalstromen gescheiden houdt van elkaar, hoe meer er gerecycled kan worden. Er is sprake van veel minder schade aan het milieu, door minder uitstoot van broeikasgassen. Door recycling voorkomen we bovendien de uitputting van grondstoffen. Hierdoor bespaar je aanzienlijk op kosten, want je betaalt minder afvalstoffenbelasting. Op die manier stimuleren we de circulaire economie. 

Wil je meer weten over circulaire economie? Lees dan het artikel: 7 handige tips hoe jij zakelijk kunt bijdragen aan een circulaire economie.

Recyclen van afvalstoffen levert veel op 

Om ervoor te zorgen dat de stroom restafval beperkt wordt – of beter nog, helemaal vermeden – is het van belang dat je zorgt voor een goede recycling van het afval. Op deze manier ben je als bedrijf ook nog eens maatschappelijk verantwoord bezig en draag je bij aan een circulaire economie. Enkele handige tips:

1. Zorg voor een goede afvalscheiding binnen je bedrijf

Hebben jullie binnen je bedrijf een duidelijk afvalbeleid? Om de stroom restafval zo klein mogelijk te houden, het milieu te sparen en kosten te verminderen is het belangrijk dat de afvalscheiding op orde is. Maar om dit te bereiken heb je een duidelijk plan nodig dat bij alle collega’s bekend is. Daarnaast kunnen rolcontainers uitkomst bieden bij het gescheiden houden van de stromen afval totdat het wordt ingezameld. Het begint allemaal bij een analyse van het huidige bedrijfsafval. Wat voor afval is er, in welke hoeveelheden en in welke containers gooien jullie dit weg? Geef dit onderwerp aandacht en maak een plan. 

2. Gebruik materialen opnieuw 

Zijn er materialen of producten die jullie opnieuw kunnen gebruiken? We zijn in de huidige consumptiemaatschappij erg ingesteld op het kopen en weer weggooien van producten (lineaire economie). Maar om samen te werken naar een circulaire economie is het van belang dat we alle materialen opnieuw hergebruiken. Vaak is helemaal weggooien zelfs overbodig. Denk eens aan de totale nieuwe inrichting van jullie kantoor. Gaan jullie allemaal nieuwe spullen aanschaffen? Of is het slimmer om eens goed te beoordelen wat er nog een jaartje mee door kan? Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je er altijd voor kiezen om de oude kantoormeubels op de juiste manier af te voeren (dus niet allemaal bij het restafval), zodat herbruikbare materialen eruit worden gehaald en opnieuw worden gebruikt.

3. Verklein de stroom restafval 

De stroom restafval is de enige stroom die wordt verbrand of gestort. Hier komen veel extra kosten bij kijken. Streef ernaar om de stroom restafval zo klein mogelijk te houden. Dit kan door het plaatsen van afvalbakken voor andere stromen die binnen je bedrijf veel voorkomen. Denk aan PMD-afval, grote plastic verpakkingen, papier en karton, glas, gft-afval of ander bijzonder afval dat zeer goed recyclebaar is. Wanneer al deze afvalstromen al uit de stroom restafval zijn gehaald, blijft er niet veel meer over. Gaat het jou lukken deze stroom te beperken? Of kan je de stroom restafval misschien wel helemaal voorkomen? 

Noodzaak om te scheiden 

Afval scheiden: waar het voor huishoudens op gemeenteniveau al gemakkelijk gaat, is het voor bedrijven nog weleens een uitdaging. Vaak is het zo dat je als ondernemer zelf het gescheiden afval naar de stortplaats brengt. Maar de kans dat drukke ondernemers dit doen, is erg klein. Zoiets kost veel tijd! Toch wordt de noodzaak om afval te scheiden steeds duidelijker. De afvalstoffenbelasting gaat omhoog, het klimaat staat onder druk en er is een duidelijke doelstelling geformuleerd door de overheid: Nederland afvalvrij in 2050. 

Dat betekent dat Nederland in 2050 alle materialen opnieuw gebruikt en er geen afval meer bestaat: we leven dan in een circulaire economie. Om daar te komen is het van belang nu al stappen te zetten. Niet alleen binnen grote bedrijven met veel medewerkers, maar juist ook bij de kleinere ondernemers – hoe druk zij ook zijn. 

Kosten besparen door afvalpreventie 

Hoe kun jij als ondernemer besparen op afvalstoffenbelasting? Werk richting een afvalvrij bedrijf. Dat is er niet van de een op de andere dag, maar stapje voor stapje. Met een duidelijk plan is dit zeker haalbaar. Een heel mooi doel. Want als er geen afval meer bestaat binnen jouw bedrijf, spaar je het milieu en verminder je de bedrijfskosten. Wil je hier meer over weten? Lees dan ook het artikel: 5 tips op weg naar een afvalvrij bedrijf en een circulaire economie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *