Gezamenlijke Afvalscheiding In Grote Kantoorpanden? Zo Pak Je Het Aan.

Categorie:
Afval scheiden in kantoor verzamelpanden

In de meeste huishoudens is afvalscheiding de normaalste zaak van de wereld en gaat er niets zomaar direct samen de afvalbak in. Maar binnen bedrijven is dit niet altijd vanzelfsprekend. Afvalscheiding kan daar nog stukken beter. Bevindt jouw bedrijf zich binnen een groter kantoorpand met meerdere bedrijven bij elkaar of misschien wel op een industrieterrein? Dan is het de hoogste tijd om de afvalinzameling gezamenlijk op de juiste manier aan te pakken!

Wat zou een reden zijn dat er op de werkvloer minder afval gesorteerd wordt dan binnen het huishouden? In de eerste plaats word je als burger gefaciliteerd in containers of afvalinzameling door de gemeente. Daarnaast komen je kosten direct hoger uit indien je het afval niet hebt gescheiden. Ook bestaan er een aantal afvalstromen die bij huishoudens goedkoop of gratis worden ingezameld. Binnen bedrijven ligt dit allemaal nog wat anders. Bij grote fabrieken of productiebedrijven ligt de focus meer op het scheiden van (soms gevaarlijk) afval. Daar wordt er meer aandacht besteed aan het scheiden van afval en op een juiste manier van inzameling en verwerking. Echter binnen de kantooromgeving is dit niet altijd het geval. Een aantal bedrijven zijn er uiteraard wel al hard mee bezig maar er zijn ook tal van kantooromgevingen waar het nog niet gebeurt.

Afzetcontainers

Direct bestellen

 

Rolcontainers

Direct bestellen

 

 

Het probleem

Binnen de kantooromgeving kan het scheiden van afval nog beter. Zeker ook binnen grotere kantoorpanden (of verzamelgebouwen) is er nog een verbeterslag te maken. Wanneer de afvalscheiding en afvalinzameling in kantoorpanden nog niet gezamenlijk wordt aangepakt is de kans groot dat dit niet correct gebeurt. Stel je voor dat je de rolcontainers met het gehele gebouw deelt, maar de afvalscheiding strategie per bedrijf verschillend wordt aangepakt. Dan bestaat er een kans op grote verschillen in het totale restafval. Dan doe je de afvalscheiding helemaal voor niets!? Tijd dus om de afvalscheiding en afvalinzameling binnen kantoorpanden (en verzamelgebouwen) efficiënter te laten verlopen. Is een gezamenlijk aanpak de oplossing?

Wat maakt een gezamenlijke aanpak interessant?

Afvalscheiding is goed voor het milieu en er zijn steeds meer mensen die hierop letten. Je kantoorpand is het visitekaartje voor je klanten die er binnenkomen. Door in de centrale hal van het gezamenlijke kantoorpand te laten zien dat je op een juiste manier met afvalscheiding omgaat, geef je een goed signaal bij de klanten en bezoekers.

Daarnaast is een gezamenlijke aanpak afvalscheiding interessant voor eventuele kostenbesparingen. Het restafval wordt verminderd en dat maakt verschil in inzamelingskosten. Daarnaast kan er bij een centrale afvalinzameling worden gekozen voor speciale afvalbakken of containers voor een betere scheiding. Daardoor verdwijnen alle losse afvalbakken per kantoor of per bureau. Naast de kans dat afval niet gescheiden in de afvalbak onder het bureau beland, hoeven er ook minder lossen afvalbakken geleegd te worden.


Zie afvalscheiding als gezamenlijk project

Om gezamenlijk het afvalbeheer aan te pakken binnen kantoorpanden is het van belang dat dit als gezamenlijk project wordt aangepakt. Hierbij dient ieder bedrijf uit het pand een steentje bij te dragen. Zorg ervoor dat er vanuit ieder bedrijf één persoon binnen de projectgroep afvalbeheer deelneemt. Alleen als alle bedrijven erin zitten kan het een succes worden. Wat handig is, nu je toch eenmaal een projectgroep hebt gevormd zijn er wellicht nog meer facilitaire zaken die efficiënter kunnen worden gedaan, zoals parkeren of lunchgelegenheid.

Duidelijke communicatie over afval scheiden

Wanneer er binnen de projectgroep afvalbeheer een plan is gemaakt, is het van belang om hier alle collega’s over te (blijven) informeren. Laat iedereen weten op wat voor manier de afvalscheiding en afvalinzameling binnen jullie kantoorpand vanaf nu wordt uitgevoerd. Vergeet niet dat juist wanneer de aanpak goed blijkt te gaan en er resultaten behaald worden dit ook te communiceren aan alle betrokkenen. Wanneer je collega’s geïnformeerd worden over een resultaat waar ze zelf aan hebben bijgedragen, zullen ze nog meer gemotiveerd zijn om dit door te zetten. Laat ze dus weten wat voor resultaten het heeft opgeleverd, zowel voor het milieu als voor de (bedrijfs)kosten.

Bewustwording creëren

Bewustwording is een zeer belangrijke stap in het proces naar een gezamenlijke aanpak van afvalscheiding en inzameling. Zet het op de agenda. Laat het weten via de digitale nieuwsbrief en zorg ervoor dat er in het gebouw posters hangen om iedereen te informeren. Collega’s motiveren om afval te scheiden op kantoor? Deze tools gaan je helpen. 

Faciliteren van afvalscheiding 

Om het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om het afval te scheiden is het van belang om het gehele kantoorpand te voorzien van eenzelfde soort eventueel gekleurde afvalbakken zodat door de kleuren direct duidelijk is in welke bak, welk soort afval geworpen mag worden. Zorg ook voor papiercontainers, containers voor gevaarlijk afval en de juiste afvalzakken. Door het faciliteren van goed materiaal stimuleer je het afvalbeheerplan. Daarnaast geef je het signaal dat het als een serieuze zaak gezien wordt binnen het kantoorgebouw.


Gezamenlijke rolcontainers

Voor wat betreft het scheiden van afval heb je al een aantal aandachtspunten kunnen lezen. Nu is het van belang dat ook de inzameling van het afval gezamenlijk wordt aangepakt. Zorg ervoor dat er voor de verschillende afvalstromen op een centraal punt rolcontainers staan waar al het gescheiden kantoorafval in gedeponeerd kan worden. Stel het type (en grootte) van de rolcontainer af op het afval en kies ook een ledigingsfrequentie die aansluit bij de hoeveelheid afval die er in totaal binnen het kantoorpand geproduceerd wordt. Wellicht produceert het ene bedrijf binnen het verzamelpand meer afval dan het andere. Door middel van een afvalscan kan het zakelijke afval in kaart worden gebracht en wordt er duidelijk wat de hoeveelheid afval gemiddeld zal zijn.


Afval voorkomen!

Nog veel beter dan afval correct scheiden en hergebruiken is het verminderen van afval. Reduce! Op welke manieren kun jij de hoeveelheid afval binnen je bedrijf verminderen? Denk aan die lunchbestellingen met ontzettend veel verpakkingsafval, de take-away koffie in een wegwerp beker en alle papier printjes die onnodig zijn gemaakt. Wees je hiervan bewust en maak ook collega’s bewust.  Voor het kantoorafval waar je mee blijft zitten is het een idee om een rolcontainer te laten plaatsen. Bekijk hier de beste oplossingen voor kantoorafval. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *