5 tips op weg naar een afvalvrij bedrijf en een circulaire economie

Nederland is op weg naar een circulaire economie. Dat betekent dat Nederland in 2050 een economie is zonder afval, waarbij alles draait om het hergebruiken van grondstoffen. Kort gezegd: Nederland afvalvrij. Maar om daar te komen is het belangrijk dat we vandaag al starten met aanpassingen aanbrengen in ons gedrag, zowel binnen huishoudens als in het bedrijfsleven. Hoe krijg je een afvalvrij bedrijf? Welke tussenstappen kun je alvast zetten?

Waarom een circulaire economie? 

De Nederlandse overheid treft maatregelen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. En gelukkig maar: door de vele bezigheden van de mens op aarde wordt er ontzettend veel CO2 en andere broeikasgassen uitgestoten. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde meer en meer. De temperatuur mag niet verder stijgen dan 1,5 graden Celsius. Deze verdere opwarming kan worden voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. Een circulaire economie is erop gericht dat we alles hergebruiken, zodat er geen afval meer bestaat. Daarbij wordt ingespeeld op de schaarste van grondstoffen door deze optimaal te benutten. Het belangrijkste uitgangspunt is recycling. 

Doelstelling Nederland 

Maar wat staat ons eigenlijk precies te doen op weg naar een circulaire economie? Want dit is iets wat we samen moeten doen. In het Nederlandse klimaatbeleid staan de belangrijkste doelen. Daarnaast zijn er per sector afspraken gemaakt over hoe we gezamenlijk de CO2-uitstoot stap voor stap kunnen terugdringen.

Eind 2020
Nederland moet eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990.

2030
Het doel voor 2030 is dat de CO2-uitstoot in dat jaar 49% minder is, in vergelijking met 1990.

2050
De uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 95% zijn afgenomen. Nederland wil in 2050 volledig afvalvrij zijn. 

Wat moet ik doen met mijn bedrijfsafval? 

Je bent verplicht om bedrijfsafval te scheiden. Wanneer je al het afval goed gescheiden houdt, houd je alleen de pure afvalstromen over. Zoals papier/karton, gft, PMD en glas. Deze pure vormen kunnen goed worden gerecycled. Wanneer deze afvalstromen niet vervuild zijn worden er weer hoogwaardige nieuwe materialen van gemaakt. Ieder bedrijf is zelf verantwoordelijk voor een goede afvalinzameling en afvalverwerking. Kun jij daar hulp bij gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. 

Wil jij een afvalvrij bedrijf? Lees deze 5 praktische tips: 

1. Stel een doel voor 2025 

Je weet nu wat de doelen zijn van de Nederlandse overheid op weg naar een afvalvrij Nederland in 2050. Maar hoe ga jij ervoor zorgen dat jouw bedrijf straks daadwerkelijk afvalvrij is? Een afvalvrij bedrijf heb je niet zomaar. Stel een realistisch en haalbaar doel voor de komende vijf jaar. Wat ga je doen en veranderen in jullie bedrijfsvoering? Maak een plan en communiceer je doelen en het plan met je collega’s. Onderbouw dit hele verhaal met jullie totale bedrijfsvisie, hoe sluit dit op elkaar aan? Wanneer iedereen op de hoogte is en het achterliggende doel begrijpt, wordt de kans van slagen een stuk groter. Het nemen van leiderschap hierin is belangrijk. 

2. Neem de tijd voor een duurzame gedragsverandering 

Om je bedrijf helemaal afvalvrij te krijgen heb je dus absoluut de hulp van je collega’s nodig. Zonder hun motivatie en enthousiasme, geen succes. Houd er rekening mee dat het bewustwordingsproces bij collega’s even kan duren. Naast leiderschap heb je verbinding en motivatie nodig. Wat betreft verbinding: vertel aan je collega’s de doelstellingen over het terugdringen van afval en vraag wat zij daarin nodig hebben om dit te behalen. Is dat bijvoorbeeld het inzetten van afvalcontainers, duidelijke communicatie of iets anders? Ook is het een goed idee om met elkaar te bespreken wat lastig is. Om bij iedereen een goede motivatie te behouden voor het terugdringen van afval, is het belangrijk dat alles bespreekbaar is. Dus ook wat er misgaat. 

3. Juiste afvalscheiding en inzameling 

Alles begint bij een juiste afvalscheiding en een correcte afvalinzameling door een afvalverwerker die je vertrouwt en waarvan je zeker weet dat de afvalstromen op de juiste manier worden verwerkt. Wanneer alle afvalstromen strikt worden gescheiden met bijvoorbeeld gekleurde afvalbakken, blijven deze stromen onvervuild en zijn ze zeer goed te recyclen. Als je dit doet met alle afvalstromen en er geen restafval meer overblijft, zet je al een hele goede stap in de richting van een circulaire economie. Van de afvalstroom plastic wordt weer nieuwe plastic gemaakt, de stroom gft zorgt voor nieuwe biogassen en het papier en karton wordt verwerkt tot nieuwe notitieblokken. Zo is en blijft de cirkel rond. 

4. Minder nieuwe spullen kopen

Om die cirkel rond te houden is het belangrijk dat we geen nieuwe spullen kopen. We leven in een consumptiemaatschappij waarin er enorm veel wordt gekocht en verbruikt. Ga eens na wat je per dag koopt en weer weggooit. Neem als voorbeeld plastic. Bijna alles wat je koopt zit hierin verpakt. De industriële revolutie en de komst van de reclamewereld hebben hier sterk aan bijgedragen. Vraag jezelf bij alles wat je koopt af of je dit daadwerkelijk nodig hebt. Hoe was je leven zonder die nieuwe tas, bureaustoel of jas? Zijn er goede tweedehands opties? Bij het zetten van een goede stap richting circulaire economie is het nadenken over andere opties dan kopen een goed idee. Zijn er mogelijkheden tot leasen, lenen, reparatie of tweedehands? Wees je bewust en kies altijd voor deze opties in plaats van iets nieuws aanschaffen. 

5. Kies altijd voor duurzame producten in plaats van wegwerp 

Toch kopen? Kies dan voor duurzame merken en producten. Duurzame merken zorgen bij de productie al voor een lage uitstoot en kiezen veelal voor hergebruikte materialen en stoffen. Plastic flesje kopen op het station? Dat kan echt niet meer. Ga liever voor het aankopen van een duurzame drinkfles die je keer op keer vult met water. Wees je bewust van alles waarbij afval vrijkomt en kies voor langdurige houdbaarheid van producten in plaats van eenmalig en wegwerp. 

Hoe kan ik als bedrijf minder broeikasgassen uitstoten?

Naast het voorkomen van afval zijn er nog andere manieren voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het is tenslotte onze taak om ervoor te zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. Een aantal manieren: 

  • Eet vegetarisch 
  • Gebruik duurzame energie 
  • Rijd elektrisch of rijd niet 
  • Bouw/verbouw duurzaam 
  • Voorkom zakelijke vliegreizen 
  • Vermijd het gebruiken van plastic
  • Stop met veel en onnodig consumeren 
  • Kies voor tweedehands

Een organisatie zonder afval. Benieuwd hoe andere het doen? Lees dan ook het artikel over de afvalvrije school.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *