Restafval Verminderen? Zo Wordt Het Ook Binnen Jouw Bedrijf Een Doelstelling

Categorie:
Doelstelling afval scheiden

Wanneer je een (eigen) bedrijf runt, komt het stellen van bedrijfsdoelen je vast niet onbekend voor. Zo nu en dan is het belangrijk je doelstellingen aan te scherpen of wat bijstellen voor de komende periode. Zowel de lange als korte termijn doelen. Heb jij er al ooit aan gedacht om het verminderen van restafval als één van de bedrijfsdoelstellingen te zien? Restafval verminderen kan je een besparing opleveren én het is ook nog eens beter voor het milieu. Misschien had je er nog niet eerder aan gedacht om afval op te nemen in je bedrijfsdoelstellingen. In dat geval gaat dit 8-stappenplan je daarbij een handje helpen.

Afzetcontainers

Direct bestellen

 

Rolcontainers

Direct bestellen

 

Stap 1. Weet waarom deze doelstelling er is.

Dat is de vraag die je jezelf in eerste instantie moet stellen. Waarom wil jij het (rest)afval binnen je bedrijf verminderen? Heeft dit voornamelijk financiële redenen? Het (laten) ophalen van restafval is duurder dan andere afvalstromen, dus indien je de hoeveelheid beperkt bespaar je automatisch kosten. Het kan ook zo zijn dat je jouw bedrijf milieubewuster wil maken. Tip: zorg ervoor dat de ”waarom” niet enkel financieel gedreven is, maar daarnaast ook nog een andere drijfveer heeft. Wat de beweegredenen ook zijn, het is goed dat je hiermee aan de slag gaat. Daarnaast is het zo: mocht het een keer tegenzitten of wat lastiger zijn de doelen te halen, dan kun je altijd weer terugvallen op jouw ”waarom”. Dit kan ervoor zorgen dat je weer net dat beetje extra motivatie krijgt om ook voor deze doelstelling hard te werken.

Stap 2. Bedenk hoe dit aansluit bij je bedrijfsvisie.

Je weet nu waarom je met deze doelstelling aan de slag wil gaan. Bekijk ook hoe dit aansluit bij je bedrijfsvisie en missie voor de komende tijd. Wil je jouw bedrijf een wat ”groener” (milieubewust) imago geven? Dan is het minderen op restafval een mooie eerste stap.

Stap 3. Zet de concrete doelen op papier.

Zodra je weet waarom het voor jouw bedrijf zo belangrijk is om het restafval te verminderen, ga je de doelen op papier zetten. Maak deze doelen zo concreet mogelijk aan de hand van de SMART-methode. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Bedenk vooraf wat je wil gaan bereiken. Wie er bij zijn betrokken? Wat gaat er precies gebeuren? Welke delen van de doelstelling zijn essentieel? Het moet dus gaan om een waarneembare actie of gedrag. Een voorbeeld zou kunnen zijn: in het derde kwartaal is de totale hoeveelheid restafval van mijn bedrijf met 20% verminderd. Een ander voorbeeld kan zijn: in het tweede kwartaal zijn al mijn collega’s op de hoogte van het afvalbeleid en handelen hiernaar.

Stap 4. Zet ook lange termijn doelstellingen vast.

Zorg ook voor realistische doelstellingen op langere termijn. Neem het voorbeeld van hierboven, waarbij je stelt dat de totale hoeveelheid restafval met twintig procent verminderd is in het derde kwartaal. Hoeveel is het dan verminderd in kwartaal vier? En in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar? Door ook lange termijn doelstellingen vooraf te bepalen blijf je jezelf uitdagen en is de kans kleiner dat je het na het derde kwartaal (bij behalen van twintig procent vermindering) de motivatie wegzakt.

Stap 5. Maak de doelen uitvoerbaar.

Wat is ervoor nodig om deze doelstelling te behalen? Ga je de methode van afvalscheiding binnen je bedrijf eens onder de loep nemen? Wellicht is de aanschaf van gekleurde afvalbakken een idee (zodat de afvalscheiding nooit meer mis kan gaan) of wil je voor een bepaalde afvalstroom een rolcontainer bestellen? Onderzoek welke investeringen er nodig zijn om deze doelen te kunnen behalen. Maak een plan!

Stap 6. Betrek collega’s bij het behalen van de doelstelling.

Wanneer je het verminderen van restafval stelt als bedrijfsdoelstelling, is het van belang dat alle betrokken hiervan weten en ook gemotiveerd zijn om hier hun steentje aan bij te dragen. Wanneer jij de enige bent die er hard voor werkt en je collega’s vervolgens al hun papier bij het restafval gooien, dan gaat het niet lukken. Belangrijk is dus om draagvlak te creëren. Het kan ook een idee zijn om je collega’s vanaf het begin actief te betrekken, al vanaf het opstellen van de doelstelling. Door deze betrokkenheid creëer je automatisch al meer draagvlak. Hierdoor is de kans groter dat anderen om je heen ook gemotiveerd zijn te werken voor deze doelstelling.

Stap 7. Maak er tijd voor. 

Elke doelstelling heeft tijd nodig, net zoals de doelstelling met betrekking tot het scheiden van afval. Reserveer en neem die tijd ook. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het correct scheiden van afval (als manier om restafval te minderen), gaat het om een gedragsverandering. Dit kost in het begin wellicht meer tijd, maar na verloop van tijd is dit scheiden van afval een gewoonte geworden voor iedereen en kost het veel minder tot geen tijd. In het begin, met name bij de korte termijndoelen, is het goed om te weten wanneer je begint met de activiteiten en wanneer het volgende evaluatiemoment is. Een ander punt wat goed is om vooraf te bedenken: wanneer is het doel bereikt? Wat is realistisch?

Stap 8. Meet en evalueer de voortgang. 

Wanneer je weet wat je startpunt is kun je de prestaties meten. Zorg er dus voor dat je jouw afvalmanagement documenteert. Door een methode of systeem te bedenken om dit te meten, heb je grip op je afvalbeheer en kun je de voortgang daadwerkelijk zien. Daarnaast werkt het zeer motiverend om te zien wanneer een doelstelling behaald wordt. Belangrijk dus om dit inzichtelijk te maken. Door vooraf een gratis afvalscan te laten uitvoeren en eventuele rolcontainers te bestellen, heb je direct inzichtelijk wat het totaalplaatje van het afval binnen jouw bedrijf is.

Dit zijn acht stappen om het verminderen van restafval ook binnen jouw bedrijf om te zetten tot realistische doelstellingen. We hebben nu de stroom restafval besproken, maar in principe geldt dit natuurlijk voor alle soorten afvalstromen. Benieuwd welke afvalstromen er allemaal voorkomen binnen mkb-bedrijven? Lees er hier meer over. Het allerbelangrijkste voordat je echt aan de slag gaat met de formulering van je doelstelling is het weten wat voor zakelijk afval er in jouw bedrijf voorkomt. Weet je dat nog niet? In dat geval is het goed om eerst je zakelijke afval in kaart te brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *