Belasting Betalen Over Bedrijfsafval, Zo Zit Het

Maak jij binnen je bedrijf gebruik van rolcontainers om het bedrijfsafval correct in te zamelen en te laten afvoeren? Dat is een goede zaak! Dit zorgt voor hergebruik van materialen. Daarnaast is het ook nog eens kostenbesparend. Echter heeft het afval, nadat jij het hebt weggegooid, nog een lange weg te gaan. Het dient te worden ingezameld en te worden verwerkt zodat het op de juiste manier kan worden verbrand of gerecycled.

Afzetcontainers

Direct bestellen

 

Rolcontainers

Direct bestellen

 

Belasting betalen over bedrijfsafval

Dit proces kost geld en het zal je dan ook ongetwijfeld zijn opgevallen dat de prijzen zo nu en dan stijgen. Grote kans dat de prijs die is afgesproken bij het aangaan van een abonnement, niet meer dezelfde is. Terwijl je het afval juist zo goed bent gaan scheiden in de afgelopen tijd? Dit heeft onder andere te maken met de Wet belastingen op milieugrondslag vanuit de overheid. Want uiteindelijk moeten we allemaal belasting betalen over bedrijfsafval (en uiteraard ook over huishoudelijk afval). Wat dit voor jou als ondernemer betekent lees je in dit artikel.

Kosten inhoud rolcontainer

Staan er binnen jouw bedrijf ook een aantal rolcontainers? Er zijn rolcontainers beschikbaar voor verschillende soorten afval. Denk aan papier, GFT- afval en restafval. De abonnementen op een rolcontainer kunnen variëren. In de meeste gevallen betaal je een totaalbedrag per maand en een bedrag per container. Dit is een abonnementstarief en dit tarief is opgebouwd uit een drietal componenten:

 • Je betaalt voor de huur van de container. Dit is 10% van het totaalbedrag;
 • Je betaalt voor de dienstverlening vanuit de afvalinzamelaar, dit is 30% van het totaalbedrag;
 • De rest van het bedrag bestaat uit verwerkingskosten, zo’n 60% van het totaalbedrag.

Wil je meer weten over de prijsopbouw van de rolcontainers?  Lees dan: het gebruik van rolcontainers, waar betaal je precies voor?  

De verwerkingskosten van afval

Deze bovengenoemde 60% is van toepassing op een container met een inhoud van 1000 liter. Bij afvalcontainers met een inhoud 2500/5000 liter worden de verwerkingskosten hoger. Elke afvalinzamelaar heeft een vast verwerkingstarief. Dit tarief wordt vermenigvuldigd met het totale gewicht aan afval uit de container. Dit verwerkingstarief bestaat uit:

 • Correct verwerken van het afval op een centrale plaats;
 • Belastingen.

Wet belastingen op milieugrondslag

Een onderdeel van het component verwerkingskosten is belasting. Er bestaan diverse belastingen op milieugrondslag. Je kunt denken aan de energiebelasting, de belasting op leidingwater, de kolenbelasting en de afvalstoffenbelasting. Het gaat dan om zowel de afvalstoffen die zijn ontstaan binnen de stortplaats of verbrandingsinstallaties, als om de afvalstoffen die in het buitenland worden verwerkt.

Afvalstoffenbelasting gaat omhoog in 2019

De hoogte van de belastingen over het bedrijfsafval wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De afvalstoffenbelasting moet de inzamelaar betalen aan de verwerkers, dat zijn de afvalverbrandingsinstallaties of de stortplaatsen. Dit bedrag wordt indirect doorberekend in de verwerkingskosten van jouw abonnement bij de afvalinzamelaar. In 2018 betaal je per 1000 kg afval een bedrag van €13,21. Het kabinet heeft een wijziging opgenomen in het belastingplan. In 2019 is vastgesteld dat de afvalstoffenbelasting €32,12 per 1000 kg afval bedraagt.

Waarom deze verhoging?

Het kabinet wil ervoor zorgen dat afval zoveel mogelijk wordt gezien als nieuwe grondstof in plaats van het direct te verbranden. Daarvoor is het van belang om de verschuiving te maken van verbranden naar recyclen. Dit is de reden waarom de tarieven voor de afvalstoffenbelasting stijgen. Met deze stijging wil het kabinet stimuleren om de hoeveelheid restafval (wat verbrand dient te worden) zo laag mogelijk te houden. Exporteren naar een goedkope buitenlandse oven gaat niet meer op; ook voor de export van brandbaar afval wordt deze belasting geheven. Wist je dat wanneer afvalstromen door bedrijven worden gerecycled, er geen belasting over hoeft te worden betaald?
Lees ook: Hoe kun je als mkb- bedrijf bijdragen aan een circulaire economie?

Verschuiving: van verbranden naar recyclen

De verhoging in het belastingtarief komt voort uit de wens vanuit de overheid, om de verschuiving te maken van verbranding naar recycling. De grote voordelen van afval recyclen ten opzichte van het afval verbranden zijn:

 1. Bij gerecycled afval ontstaan er veel minder broeikasgassen;
 2. Grondstoffen raken op, door te recyclen behouden we de grondstoffen;
 3. Minder verbranden is minder schade aan het milieu.

Hoe kunnen we deze kosten voorkomen?

Alle afvalverwerkende bedrijven dienen de afvalstoffenbelasting te betalen aan de Belastingdienst. Het bedrag wordt doorberekend in het verwerkingstarief van het abonnement van de klanten. Dit is bepaald door de overheid en aan dit tarief valt niet te sleutelen. Het is echter wél mogelijk de kosten aanzienlijk omlaag te brengen door het afval goed te scheiden.

 • Gescheiden afval recyclen.
 • Bruikbare materialen opnieuw gebruikten.
 • Verkleining van de stroom restafval.
 • Een kleine stroom restafval betekent minder verbranden, minder afvalstoffen en dus minder kosten.

Bedrijfsafval scheiden

Er is niets te veranderen aan de afvalstoffenbelasting zoals deze vanuit de overheid is vastgesteld, maar we kunnen wel ons best doen om het bedrijfsafval zo goed mogelijk van elkaar te scheiden om zo de stroom restafval te beperken. Zorg er altijd voor dat gft-afval, papier en karton, PMD- afval, plastic en restafval gescheiden blijft van elkaar. Het kan handig zijn om meerdere afvalbakken (in verschillende kleuren) te plaatsen binnen je bedrijf. Op die manier is het voor iedereen duidelijk op welke manier jullie afval scheiden. Ook is het aan te raden om bij het afvoeren van het bedrijfsafval te kiezen voor een duurzame afvalinzamelaar en gebruik te maken van meerdere rolcontainers. Voor iedere afvalstroom een aparte rolcontainer. Om de hoeveelheid bedrijfsafval te verminderen en dus kosten te besparen kun je jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Op welke manier kan ik de hoeveelheid afval beperken?
 • Welke soorten afval kan ik uit het restafval houden?
 • Is er een tweedehandsmarkt voor bepaalde stoffen?

Kunnen jullie binnen je bedrijf nog wel wat hulp gebruiken bij het correct afval scheiden? Lees dan het artikel: Succesvol afval scheiden: het ultieme stappenplan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *