Groeiend Kantoorafval? Let Op, Dit Zegt Wet- en Regelgeving.

Categorie:
Wat zegt wet en regelgeving over omgang met kantoorafval?

Last van groeiend kantoorafval? Heb je het idee dat de hoeveelheid afval binnen jouw bedrijf alleen maar toeneemt? Goed om hier eens bij stil te staan en op een verantwoorde manier mee om te gaan want binnen duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn afvalscheiding en afvalinzameling twee belangrijke onderwerpen. Binnen veel bedrijven hebben deze onderwerpen een steeds grotere prioriteit en wordt het duurzaamheidsbeleid en het afvalbeleid zeer serieus genomen. Een goede zaak! Want een juiste afvalscheiding en afvalinzameling resulteert in recycling (downcycling of upcycling) en is naast kostenbesparend ook nog eens veel beter voor het milieu. Daarnaast is er voor bedrijven een regelgeving omtrent afval en is scheiden in veel gevallen verplicht!

Afzetcontainers

Direct bestellen

 

Rolcontainers

Direct bestellen

 

Wat kan ik verwachten?

Bij het verplicht scheiden van afval wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende type bedrijven. Dit omdat ieder type bedrijf meer of minder afval produceert en verschillende stromen afval heeft. Indien je als bedrijf een vergunning hebt van de gemeente of provincie staat hierin vermeld welke afvalstromen er precies gescheiden dienen te worden en welke andere regels er zijn met betrekking tot afval. Hieronder lees je een aantal algemene wetten en regels om een idee te geven. Let op, want dit is dus verschillend per gemeente.
1. Verplicht scheiden van afval
2. Opruimen van zwerfvuil
3. Verbod op verbranden en storten van afvalstoffen

1. Verplicht scheiden van afval

Het zoveel mogelijk aan de bron scheiden van afval, dat vervolgens ook gescheiden houden en het op die manier (laten) inzamelen, is een juiste manier van afvalscheiding. Het dient altijd zo te worden aangeleverd dat het nascheiden of sorteren niet meer door de inzamelaar gedaan hoeft te worden. Wanneer het niet vermengd is met ander afval, is het materiaal nog geschikt voor hergebruik en kunnen er nieuwe grondstoffen uit gemaakt worden. Naast de verplichting die je hebt, neem je als bedrijf door het scheiden van afval je de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor én kun je kosten besparen.

Er zijn binnen de kantoormuren een aantal afvalstromen relevant die in principe bij ieder bedrijf kunnen voorkomen. Heb jij een goed zicht op de afvalstromen binnen jouw bedrijf? Lees hier het artikel: ”Breng je zakelijke afval in kaart en doe de afvalscan.” Want wanneer je weet welke afvalstromen er bij jou in het bedrijf aanwezig zijn, weet je ook direct wat je verplicht bent. De volgende aandachtspunten zijn van belang per afvalstroom.

Gevaarlijk afval:

– Verplicht gescheiden houden van rest (en ander) afval.
– In overleg met inzamelaar hoe dit het beste kan worden aangeboden (per soort gevaarlijk afval is dit anders).

GFT- afval:

– Bij meer dan 200 kg per week in het restafval dient dit gescheiden te worden. Het is echter wel afhankelijk van gemeente/provincie en dus in sommige gevallen al bij een kleinere hoeveelheid verplicht.
– Inzameling met behulp van een rolcontainer.

Papier/karton: 

– Papier en karton dient altijd apart van restafval te worden gescheiden.
– Inzameling mogelijk met behulp van een rolcontainer.

Glas: 

– Bij meer dan 30 kg per week in het restafval dient dit gescheiden te worden. Het is echter wel afhankelijk van gemeente/provincie en dus in sommige gevallen al bij een kleinere hoeveelheid verplicht.
– Scheiden op kleur.
– Ook om veiligheidsredenen kan glas beter gescheiden worden ingezameld.
– Inzameling mogelijk met behulp van een rolcontainer.

Elektrische en elektronische apparatuur:

– Verplicht gescheiden houden van rest (en ander) afval.
– Om hergebruik te stimuleren dienen bij afgifte zoveel mogelijk onderdelen van het apparatuur te zijn verwijderd (bijvoorbeeld: batterijen, stofzuigerzakken etc.)
– Dit soort witgoed, bruingoed of grijsgoed wordt apart verzameld. Lees ook een het artikelWat te doen met bijzonder kantoorafval.”

Kunststof:

– Bij meer dan 500 plastic bekertjes, 3 kg piepschuim of 25 kg overig kunststof in het restafval dient dit gescheiden te worden. Dit is echter wel afhankelijk van gemeente/provincie en dus in sommige gevallen al bij een kleinere hoeveelheid verplicht. Wikkelfolie dient altijd gescheiden te worden van het restafval.
-Vaak kan het kunststof (plastic) worden ingezameld in de speciale kunststof zakken.

Zijn er ook uitzonderingen?
Er zijn uitzonderingen waarbij het scheiden van afval om specifieke redenen niet gevraagd kan worden van je bedrijf. Daarvoor is er een meerkosten toets afvalscheiding opgesteld door Rijkswaterstaat. Dat is een hulpmiddel van Rijkswaterstaat waarmee ze onderbouwen wanneer het wel of niet redelijk is afvalscheiding te eisen van je bedrijf. Ben je benieuwd? Bekijk dan de meerkosten toets afval op de website van de Rijksoverheid.

2. Opruimen van zwerfvuil

Het afval wat om je bedrijf heen verspreid ligt binnen een straal van 25 meter kan bestaan uit zwerfafval en bedrijfsafval. Het kan geproduceerd zijn door bedrijfsactiviteiten of door bezoekers van het kantoor. Hoe dan ook ben je binnen deze straal van 25 meter als bedrijf verplicht dit zwerfvuil op te ruimen. Denk aan verpakkingsmaterialen, sigarettenpeuken en etenswaren. Daarbij kun je onderscheid maken tussen rottend afval (groenten en fruit) en niet rottend afval zoals plastic, waarvan de afbraaktijd erg lang is. Een drink blikje bijvoorbeeld blijft erg lang achter in de natuur voordat het vergaat. Let er dus op dat je het zwerfafval rondom je bedrijf heen opruimt en maak je collega’s bewust. Wanneer je werkzaam bent in een groter kantoorpand waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn, is het goed hier duidelijke afspraken over te maken. Zo voldoen jullie gezamenlijk aan de wet en regelgeving en kunnen eventuele boetes voorkomen worden.

3. Verbranden en storten van afvalstoffen

Het verbranden en storten van afvalstoffen is verboden. Er zijn een aantal kleine uitzonderingen, maar die zijn niet voorkomend binnen de kantooromgeving. Houd ook hier MVO in gedachten en zorg ervoor dat het afval aan de bron gescheiden wordt en op een correcte manier wordt ingezameld door een inzamelaar.

Europa over bedrijfsafval
Ook op Europees niveau is bedrijfsafval (en dus kantoorafval) een belangrijk onderwerp. De volgende punten worden daar onder andere in benoemd:
– De oorspronkelijke producent van de afvalstoffen is financieel verantwoordelijk voor een juiste afvoering daarvan.
– Degene die afvalstoffen produceren of behouden moeten zelf zorgen voor een juiste inzameling en/of verwerking daarvan.
– Nationale instanties zorgen voor een afvalstoffen beheerplan en afvalpreventie programma’s.
– Preventie, hergebruik en recycling zijn belangrijke uitgangspunten wanneer het gaat om afval.

Wat moet ik doen met mijn groeiend kantoorafval?
Naast een aantal wetten en regels, is ieder bedrijf zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het afvoeren van het gescheiden bedrijfsafval. Door het scheiden van afval aan de bron, kan er al heel veel bespaard worden omdat de hoeveelheid restafval verminderd is. Het scheiden van dit afval kan met behulp van een rolcontainer. Die zijn er in verschillende maten voor verschillende afvalstromen. Om verdere groei te voorkomen is afvalpreventie aan te raden.

Afvalpreventie bij bedrijven
Afvalpreventie is het beperken en voorkomen van het ontstaan van afval. Hierdoor kan groeiend kantoorafval beperkt worden. Echter bestaat hierover (nog) geen duidelijke wet en regelgeving. Echter kun je als bedrijf er natuurlijk wel voor zorgen om zoveel mogelijk afval bij de bron te voorkomen. Lees ook: ”Succesvol afval scheiden: het ultieme stappenplan.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *