Recycling, Upcycling En Downcycling, Wat Zijn De Verschillen?

Categorie:
Afvalberg met recycling teken

De manier waarop ons afval tegenwoordig wordt ingezameld en verwerkt is voor een groot deel gericht op de recycling van de materialen. Bij recycling worden de materialen van het afval gebruikt om weer iets nieuws van te maken. Dit is wat anders dan hergebruiken. Bij hergebruiken worden de materialen namelijk nog niet van elkaar gescheiden en wordt het product in zijn geheel hergebruikt.

Om te kunnen recyclen is een juiste afvalscheiding erg belangrijk. Bij een juiste afvalscheiding worden de verschillende afvalstromen bij de bron van elkaar gescheiden. Hierdoor blijft de kwaliteit van het afval op een goed niveau (niet vervuild of nat) waardoor het nog goed recyclebaar is.

Afzetcontainers

Direct bestellen

 

Rolcontainers

Direct bestellen

 

Het inzamelen en scheiden van afval is gericht op recycling, maar waarom?

Milieu

Wanneer afval recyclebaar is bespaart dit grondstoffen. Omdat door recycling nieuwe grondstoffen gecreëerd worden hoeven deze grondstoffen niet opnieuw geproduceerd te worden. Neem bijvoorbeeld de recycling van papier. Door van oud papier weer nieuw papier te maken hoeven er geen bomen gekapt te worden. Bij recycling van plastic hoeft er geen extra aardolie gebruikt te worden.

Geld besparen 

Door je afval te scheiden en de recyclebare afvalstromen apart in te leveren (denk aan papier en pmd) verminder je de hoeveelheid restafval. Restafval is de duurste afvalstroom om te laten inzamelen. Daarnaast kun je andere (recyclebare) afvalstromen vaak gratis inleveren. Hoe kleiner je de afvalstroom restafval weet te houden, hoe beter.

Broeikas

Er is meer energie nodig voor het maken van nieuwe producten, dan voor recycling. Het is dus beter voor het broeikaseffect wanneer er veel gerecycled wordt.

Upcyclen

Upcyclen is een vorm van recycling waarbij het product wordt verwerkt tot één of meerdere nieuwe producten. Het uitgangspunt bij upcyclen is dat de kwaliteit van de producten niet omlaag gaat, maar zelfs nog beter wordt. De producten worden op een zodanige manier hergebruikt dat ze meer waarde krijgen. Een oud, onbruikbaar product kan worden omgetoverd tot iets nieuws. Indien dit nieuwe product goed bruikbaar is en meer waarde heeft dan daarvoor, spreken we van upcycling. Denk aan afval dat normaal bij het grofvuil zou worden gezet waar nog een nieuw tuinmeubel van gemaakt kan worden.

Bij upcycling wordt dus niet enkel de grondstof van een product opnieuw gebruikt (zoals bij recycling), maar het product in zijn geheel. Het upcyclen is een term die je vaker hoort in combinatie met een circulaire economie. Een circulaire economie is ook gericht op hergebruik van materialen met behoud van kwaliteit en waarde in een eindeloze stroom. Meer weten over circulaire economie? Lees dan het artikel: ”Hoe je als mkb- bedrijf Door Afvalscheiding Kunt Bijdragen Aan Een Circulaire Economie.”

Downcyclen

In tegenstelling tot upcycling is downcycling een vorm waarbij waardevolle producten en materialen worden omgezet of hergebruikt in minder waardevolle producten en materialen. Het is uiteraard positief dat producten alsnog opnieuw gebruikt worden, maar het verliest wel zijn waarde. Je kunt denken aan het smelten van materialen uit een bepaald product of enkel de bruikbare onderdelen van een product hergebruiken. De grondstoffen beschikken na downcycling vaak niet meer over de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof. De afvalstroom kunststof is veel gevoeliger voor downcycling dan bijvoorbeeld glas en metaal. Deze laatste twee afvalstromen blijven zeer goed recyclebaar met behoud van kwaliteit. Maar ook glas kan downcyclen wanneer bijvoorbeeld veel kleuren glas (in een glasbak) zijn samengekomen. Er kan dan enkel nog bruin glas van gemaakt worden.

Recyclen

Eigenlijk is recycling een verzamelnaam voor upcyclen en downcyclen. Het grote verschil is dat bij recycling het materiaal aangepast en omgevormd wordt tot een ander soort materiaal of eenzelfde soort materiaal van mindere kwaliteit. Bij het recyclen van producten wordt een deel van het product als afval gezien en een ander deel wordt verwerkt tot nieuw product. Een voorwaarde om kwalitatief zo goed mogelijk te recyclen is een juiste sortering van het afval. Ofwel het juist scheiden van afval. Een goede manier om het afval vooraf al gescheiden te houden van elkaar is met behulp van rolcontainers. Ook binnen het bedrijfsleven is dit een handige manier om het afval gescheiden te houden van elkaar en op een juiste manier te kunnen laten inzamelen.

Het verschil tussen recycling en hergebruiken

Wanneer we iets hergebruiken dan wordt een product of materiaal opnieuw gebruikt in de huidige vorm, zonder daar iets aan te veranderen. Bij het recyclen van producten worden enkel gedeelten van het product of materiaal omgesmolten of gebruikt. Ook hergebruiken heeft een positieve invloed op onze maatschappij. Door het hergebruiken van materialen wordt iets niet direct weggegooid of als afval beschouwd maar krijgt het een nieuw leven. Voorbeelden hiervan zijn de vele tweedehands winkels. De spullen in deze winkels worden in zijn geheel nog een keer gebruikt.

De verschillende afvalstromen recyclen

Sommige afvalstromen zijn nu eenmaal beter recyclebaar dan andere afvalstromen. Over het algemeen zijn textiel, glas, papier en plastic zeer goed te recyclen. Het loont zich dus om deze afvalstromen gescheiden van elkaar in te zamelen en zo houd je meteen de stroom restafval beperkt (wat ook nog eens kostenbesparend is).

Een aantal weetjes over de verschillende afvalstromen:

 • Van textiel kan enorm veel hergebruikt worden in allerlei verschillende vormen. Helaas verdwijnt er per jaar 124 miljoen kilo textiel in Nederland bij het restafval. Dat is enorm zonde. Nog 65 procent daarvan had nog gerecycled kunnen worden.
 • Wist je dat glas eindeloos en 100% recyclebaar is? Van de scherven worden weer nieuwe glazen potten en flessen gemaakt. Glas hoeft, mits het goed wordt weggegooid, dus nooit afval te worden.
 • In tegenstelling tot glas is papier niet eindeloos recyclebaar omdat het tijdens het recycleproces een aantal sterke eigenschappen verliest.
 • Plastic afval is zeer goed recyclebaar. Wanneer het goed wordt ingeleverd en niet tussen het restafval terecht komt, kunnen we van zelfs een shampoo fles weer nieuwe producten maken. Je kunt dit het beste apart inzamelen bij het pmd- afval. Meer weten over deze afvalstroom? Lees dan het artikel: ”Plastic, metaal en drinkverpakkingen. Hoe gaan we hiermee om op kantoor?”

Door samen te zorgen voor een juiste afvalscheiding en afvalinzameling kunnen we ervoor zorgen dat we de producten kunnen recyclen, upcyclen, downcyclen of hergebruiken. Hierdoor brengen we de hoeveelheid afval steeds verder naar beneden, waardoor we kosten en besparen en milieubewust handelen.

Wil jij hieraan meewerken en de afvalstromen (en afvalscheiding) binnen je bedrijf op een goede manier sturen? Bekijk dan eens de opties voor het gebruik van de verschillende rolcontainers op locatie. Zo heb jij de afvalinzameling en verwerking binnen je bedrijf straks goed geregeld.

2 Opmerkingen

 • 17 augustus 2018 | Arie

  Lever ook eens Engels talige afval scheidings folders want veel buitenlandse werknemers snappen er niks van. Een download site waar de folder naar keuze geprint kan worden in engels frans of Chinees zou goed zijn. Evt delegeren naar de gemeenten met hun eigen regime.


  • 03 september 2018 | vanhappencontainers

   Hallo Arie,
   Aan vertalingen hebben we zo snel niet gedacht. Goede suggestie in de Brainportregio met zijn internationale gemeenschap. We gaan er mee aan de slag!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *