10 Redenen Waarom Afval Scheiden Op Kantoor Zo Belangrijk Is

Categorie:
Waarom afvalscheiding belangrijk is

Afval scheiden op kantoor is super belangrijk. We horen het overal om ons heen. In onze huishoudens willen we alles keurig scheiden, want hoe kleiner de hoeveelheid restafval is, hoe minder we hoeven te betalen. Ga je vervolgens richting kantoor dan is ook daar afvalscheiding een belangrijk punt van aandacht. Maar toch begrijp je het soms niet helemaal, want op kantoor komen toch veel minder verschillende soorten afval voor? Hoe kunnen we het daar dan scheiden? Toch is het scheiden van afval op kantoor ontzettend belangrijk. Wil je weten waarom? Je leest het hieronder.

Afzetcontainers

Direct bestellen

 

Rolcontainers

Direct bestellen

 

1. Het scheiden van afval spaart nieuwe grondstoffen uit

Door het (aan de bron) afval scheiden op kantoor ontstaan er zuivere mono stromen. Mono stromen zijn stromen van één soort afval. We noemen dit ook wel een afvalstroom. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld papier, GFT of plastic. Omdat deze afvalstroom niet vervuild is behoud het zijn waarde en kan het hoogwaardig worden gerecycled of hergebruikt. Je zou kunnen zeggen dat dit materiaal dan in principe geen afval meer is, maar een nieuwe grondstof. Omdat deze stroom van gescheiden afval fungeert als grondstof spaart dit andere grondstoffen uit.

2. Komt tot nieuwe inzichten door afval scheiden op kantoor

Een andere reden waarom het zo belangrijk is om het afval op kantoor te scheiden is de inzichten die je erdoor verkrijgt. Je gaat er misschien in eerste instantie vanuit dat de hoeveelheid afval op kantoor toch wel meevalt of echt alleen restafval betreft en het helemaal niet te scheiden is. Door het echt te gaan doen krijg je de beste inzichten! Het wordt daardoor bijvoorbeeld duidelijk welk onnodig afval eerst bij het restafval terecht kwam (denk aan stukjes plastic, papier of metaal). Door dit inzichtelijk te hebben wordt het ook duidelijk welke grondstoffen hierdoor worden verspild. Door het scheiden van afval kan het ook ineens duidelijk worden hoeveel onnodig papier er geprint wordt omdat het nu gezamenlijk in een papierbak terecht komt. Kortom het scheiden van afval geeft je nieuwe inzichten en dat is een reden waarom het zo belangrijk is om te doen.

3. Afval scheiden op kantoor is kostenbesparend

Het besparen van geld kan een sterke motivatie zijn om afval te gaan scheiden. Ook op kantoor! Op de eerste plaats is restafval namelijk duurder om te laten inzamelen en te verwerken dan andere afvalstromen. Dat komt mede door de afvalstoffenbelasting. Wanneer je het restafval binnen de kantooromgeving kunt minderen, bespaar je op deze kosten.

4. Wettelijk verplicht

Er zijn heel veel redenen te benoemen waarom het afval scheiden op kantoor zo belangrijk is, maar als bedrijf ben je het ook gewoon verplicht. Van de afvalstoffen papier en karton, puin, folie en elektronische apparatuur mag er niets tussen het restafval terecht komen en dient alles strikt bij de bron te worden gescheiden. Voor bedrijven zijn er zelfs boetes voor het niet scheiden van afval. Daarnaast draagt het bedrijf te allen tijde zelf de verantwoordelijk voor laten afvoeren van het afval op een correcte manier. Lees hier meer over de wet en regelgeving. 

5. Uitstraling bedrijfsimago

Binnen veel bedrijven staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. Afvalscheiding is weer een belangrijk onderwerp binnen maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Het is dus een verstandige keuze om hier aandacht aan te besteden. Door te werken met verschillende soorten afvalcontainers, eventueel voorzien van een kleurtje, geef je duidelijk het signaal af bezig te zijn met afvalscheiding. Vervolgens is het natuurlijk wel zaak dat je dit ook waarmaakt! Lees daarom ook eens het artikel: 7 manieren om jouw zakelijke afval slim te scheiden.  

6. Duurzaamheid is hip

Je hoort het overal om je heen dus waarschijnlijk ook wel op kantoor. Duurzaamheid is hip! Maar wat betekent de term duurzaamheid eigenlijk? Het is alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven. Daarbij staan mensen, winst en de aarde centraal. Wanneer je op een duurzame manier met zaken bezig bent wil dit zeggen dat je bekijkt hoe de zaken zoals ze nu gaan ook in de toekomst nog kunnen worden doorgezet. Dat doe je zonder dat daarbij mensen, het milieu of de economie in gevaar komt. Als bedrijf is het goed om eens na te denken hoe jij je steentje bijdraagt aan duurzaamheid en aan een circulaire economie. Afvalscheiding en het stimuleren van recycling is een belangrijk deel binnen duurzaam ondernemen. Nog een reden dus waarom het belangrijk is op een juiste manier het afval te scheiden.

7. Je geeft het goede voorbeeld

Nog een andere reden om afval te scheiden op kantoor is omdat je hiermee een goed voorbeeld geeft als bedrijf. Wanneer er binnen de kantoormuren al aandacht is voor afvalscheiding, is de kans groter dat je collega’s dit ook voorzetten buiten kantoor zoals thuis (voorkomen van huishoudelijk afval) en in openbare gelegenheden (voorkomen van zwerfafval). Dit draagt ook weer bij aan een juiste uitvoering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een mooie win-win situatie dus.

8. Minder belasting voor het milieu en leefomgeving 

Afvalscheiding zorgt ervoor dat er minder restafval gestort en verbrand hoeft te worden. Daardoor komen er minder schadelijke stoffen vrij in de lucht en het grondwater. Een gezondere leefomgeving en een verbetering van het milieu is dus al te realiseren door een goede manier van afvalscheiding.

9. Recycling is de toekomst

Door het kabinet is er een programma opgesteld Van Afval Naar Grondstof. Dit programma genaamd VANG, helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector om voor 2022 de geschatte twee miljoen aan afval dat zou vrijkomen, te halveren naar een miljoen. VANG wil recycling stimuleren, minder grondstoffen, gebruiken en op die manier stap voor stap te werken naar een circulaire economie. Nog geen idee over wat een circulaire economie precies inhoudt? Je leest het hieronder.

10. Afvalscheiding draagt bij aan een circulaire economie

In een circulaire economie bestaat er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Een ander woord hiervoor is een kringloop economie. Het is de bedoeling dat door middel van dit vernieuwende systeem alle producten, materialen en onderdelen een zo lang mogelijke levensduur krijgen. Dit kan door middel van goede recycling en uiteraard kan dit alleen als de afvalscheiding die daaraan vooraf gaat, zo goed mogelijk is uitgevoerd. Lees hier ”Hoe je als mkb- bedrijf kunt bijdragen aan een circulaire economie.”

Tijd voor een test!

Je zou nu toch zeggen dat er voldoende redenen zijn om afvalscheiding ook bij jullie op kantoor tot belangrijk aandachtspunt te bestempelen. Het is nu echt de hoogste tijd om hier prioriteit van te maken. De eerste stap is het faciliteren van de juiste afvalbakken en rolcontainers voor een correcte afvalscheiding en afvalinzameling. Ben jij benieuwd hoeveel je collega’s weten van afvalscheiding? Doe dan nu de quiz!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *